takaisin


Asiakascase: Helsingin yliopisto

Pyysimme Ulla Vilkmanin apuun tilanteessa, jossa vahvassa kehitysvaiheessa olevan palveluorganisaatiomme työntekijöillä oli haasteita yhtäältä oman työn, toisaalta tiimin johtamisessa.


Oman työn johtamisesta Ulla piti puolen päivän valmennuksen lähes sadan hengen yhteisöllemme. Valmennus koostui vaihtelevasti tieto-, keskustelu- ja ryhmätyöskentelyjaksoista sekä käytännön esimerkeistä. Valmennus tiimin johtamisesta järjestettiin neljälle tiiminvetäjälle kahtena päivänä, joiden väliin jätettiin aikaa antaa ensimmäisen päivän annin asettua arjen toimintaan.

Ensimmäisenä päivänä keskusteltiin omasta työstä Ullan esittelemien tiedollisten ja kokemuksellisten näkökulmien pohjalta. Toisena päivänä tarkasteltiin osallistujien tekemän EASI-kartoituksen avulla tiimin ja tiimiläisten toiminta- ja johtamistapoja. Toimintatapa ja osuvat sisällöt auttoivat osallistujia tarkastelemaan omaa työtään uudesta näkökulmasta ja oivaltamaan, kuinka uusia ajatuksia voi välittömästi soveltaa omaan työhön.


Asiakas

Helsingin yliopisto
Anne Karkulahti, viestintäkoordinaattori